top of page

Dorf

2022

ENG

In 19th century, Croatian region of Slavonia is being inhabited by people from all nations of Austro-Hungary empire. A fast economic development begins with the exploitation of forest and land. Villages became an elementary demographic unit.

German colonists made the largest cultural impact through language, crafts, and - architecture. Instead of building with mud, people started to build with baked bricks which significantly raised the quality of life. Two types of houses appeared - gable (agricultural) and longitudinal (crafts). The objects are decorated with historicist and secession ornaments.

The irony of history is that today, due to war in Croatia and industry decline, the population is leaving Slavonia and going to Germany in search of a better life. With the extinction of the village the historic houses that became part of the cultural identity are the first to decay.

The photo series consists of photo-collages of buildings on clean plains to emphasize architecture and the emptiness of the landscape, as well as a typology of houses in real spaces.                        

“Dorf” is a German word for village.

/

HR

Slavonija se u 19.st. naseljava stanovništvom iz svih djelova Austro-Ugarske, eksploatacijom šuma i zemlje počinje nagli gospodarski razvoj. Velika i brojna sela postaju osnovna demografska i urbanistička jedinica.

Doseljeni Nijemci vrše najveći kulturni utjecaj na selo kroz jezik, obrte i – arhitekturu. Gradnja pečenom ciglom mjenja dotadašnju gradnju blatom što bitno podiže kvalitetu života. Nastaju dva tipa kuća – zabatni (agrarni) i uzdužni (obrtnički). Objekti se dekoriraju neostilskim i secesijskim ornamentima kojima seljaci nevješto kopiraju gradsku arhitekturu, te su takve kuće ostale jedina kulturna baština mnogih sela.

 

Ironija je povijesti da su Nijemci naseljavali Slavoniju i podizali kvalitetu života, a danas mahom seosko stanovništvo odlazi upravo u Njemačku u potrazi za boljim životom. Aktualnim iseljavanjem stanovništva selo odumire jer više ne pruža dovoljnu kvalitetu života, a s njim prva propada povijesna arhitektura.

Serija se sastoji od foto-kolaža objekata na pročišćenim ravničarskim prostorima kako bi se istaknula arhitektura i ispražnjeni pejzaž, kao i od tipologije kuća u realnim prostorima.

“Dorf” je njemačka riječ za selo.

bottom of page