top of page

Post Factum

2017

ENG

The series of photographs includes documentation of a man born in 1922, who died around 2015, in which I try to reconstruct his life. Discarded papers found on the street in front of the collapsed house through his story reflect the political history of the 20th century in this area, as well as the mythology of the political right. Born in a kingdom, he served in the fascist army, lived under communism, fled to Germany, and returned to democracy. However, documents in a half-decomposed state become more of an aesthetic than a factual category, subject to interpretation and manipulation of context.

We recognize such a reading of history in public political speech and action: "Society is built based on feelings - not on facts. Freed from the terror of facts, society feels free from literacy, decency, history, memory ..." (Miljenko Jergović).

In 2016, the Oxford Dictionary chooses “Post factum” as the word of the year.

/

HR

Serija fotografija obuhvaća dokumentaciju muškarca rođenog 1922., umrlog oko 2015., kojom pokušavam rekonstruirati njegov život. Odbačeni papiri pronađeni na ulici ispred urušene kuće kroz njegovu priču reflektiraju političku povijest 20.st. na ovim prostorima, kao i mitologiju političke desnice. Rođen u kraljevini Jugoslaviji, sudjelovao je u vojsci NDH, živio u komunizmu, prebjegao u Njemačku, te se vratio u demokraciju. Međutim, dokumenti u napola raspadnutom stanju postaju više estetska nego faktografska kategorija, podložni su interpretaciji i manipulaciji konteksta.

Takvo čitanje povijesti prepoznajemo sve više u javnom političkom govoru i djelovanju: "Društvo se gradi na temelju osjećaja… - a ne na osnovu činjenica. Oslobođeni terora činjenica društvo se osjeća slobodnim od pismenosti, pristojnosti, historije, sjećanja..." (Miljenko Jergović).

2016. godine Oxfordski riječnik za riječ godine bira riječ „Post factum“ - poslije činjenice.

bottom of page